Ponúkané služby

Pozberová úprava a skladovanie obilnín a olejnín, ako aj ďalších komodít, je dôležitým procesom v poľnohospodárskej prvovýrobe a to z hľadiska zachovania kvalitatívnych parametrov jednotlivých poľnohospodárskych komodít, tak aby nedošlo k znehodnoteniu skladovaných zásob.

Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je preto poskytovanie týchto služieb vo vysokej kvalite, s individuálnym prístupom, a tým maximálne uspokojenie potrieb našich obchodných partnerov.

Sušenie obilnín

Sušenie obilovín a olejnín pre potravinárske a kŕmne použitie zabezpečujeme v stacionárnej kontinuálnej sušičke prémiovej značky LAV typ SBC.

Čistenie obilnín

Pre čistenie obilovín a olejnín máme inštalovanú čističku zrnín od výrobcu s dlhoročnou tradíciou MAROT. Toto zariadenie využíva kombinovaný spôsob čistenia a triedenia, ktorý pozostáva zo vzduchového predčistenia a následného čistenia vo valcových sitách.

Skladovanie

V našej spoločnosti uskladňujeme obilniny a olejniny podľa druhov, kvality, a tiež podľa   ďalších špecifických požiadaviek zákazníka. Počas skladovania sa rastlinné komodity pravidelne kontrolujú a ošetrujú pre zachovanie požadovanej kvality.

Naša spoločnosť tiež prevádzkuje Verejný sklad na skladovanie obilnín a olejnín na základe oprávnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky.

Celková skladovacia kapacita našej spoločnosti je 30 500 ton.

 

Predaj osiva, hnojív a ďaľších produktov

V rámci našej obchodnej činnosti zabezpečujeme tiež predaj a dodávku osív a hnojív vysokej kvality pre poľnohospodárskych prvovýrobcov.